CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

 

  1. Het Centraal Kerkbestuur Gent Stad
  2. Neer te leggen documenten
  3. Adressenlijsten
  4. Het Decreet Uitgelegd
  5. Presentaties en Schemata
  6. Uit Het Bisdom Gent
  7. Uit de Stad Gent
  8. Externe Links

·         Contact en Externe Links

·         Omzendbrieven

·         Conceptnota

·         Voorontwerp Wijzigingen Decreet

·         Memorie Voorontwerp Wijzigingen Decreet

 

9.       Het nieuwe Decreet.

 

10.    Het nieuwe Decreet, zoeken

 

Op huidig ogenblik staan 2 versies van het Decreet ter beschikking.

De versie tot 31.12.2012 is te raadplegen onder:

4. Het Decreet uitgelegd

De gecoördineerde versie geldig vanaf 01.01.2013 is te raadplegen onder:

9. Het nieuwe Decreet

10. Het nieuwe Decreet zoeken

Gent, 29 juni 2020.

 

 

Beste collega’s,

 

 

Het Coronavirus dooft stilletjes aan uit, maar voorzichtigheid blijft nog steeds geboden.

 

Het gewone leven komt weer op gang. De kerkdiensten zijn hervat. Heel wat gelovigen hebben we terug mogen verwelkomen in onze kerken.

 

Het is tijd om de draad van het administratief kerkelijk leven herop te nemen. De leden van de grote helft in de kerkraden worden met mondjesmaat verkozen.

 

Zo zullen wellicht in de loop van de maand september 2020 het grootste aantal van de kerkraden opnieuw compleet samengesteld zijn.

 

Wij wensen aan alle nieuwgekozen of herverkozen leden succes toe en hopen op een goede samenwerking.

 

Dan volgt de (her)verkiezing van de leden van de centrale kerkbesturen. Een datum is nog niet vastgelegd en de kandidaten zijn nog niet gekend.

 

En last but not least komen de budgetwijzigingen 2020 aan de beurt met de soms hiermee gepaard gaande meerjarenplanwijzigingen.

 

Na deze cijferoefening wordt er, na overleg, aan de budgetten 2021 gewerkt.

 

Uitzonderlijk en rekending houdende met de pandemie, worden deze budgetten 2021 bij het centraal kerkbestuur Gent Stad verwacht ten laatste op 25.08.2020.

 

Mijnheer Bart Somers maant de kerkraden aan om bestuursverkiezingen te organiseren. Zijn ministerieel schrijven de dato 24-25-06.2020 kan hier geraadpleegd worden.

 

Wij wensen aan allen veel moed bij de herneming van het gewone leven.

 

Josiane Vanglabeke,

Secretaris CKB Gent Stad

 

josiane.vanglabeke@skynet.be

0475 98 09 04

09 223 80 31

 

 

Top

© PéDéWé 01.2008