CENTRAAL KERKBESTUUR

GENT STAD

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

 

  1. Het Centraal Kerkbestuur Gent Stad
  2. Neer te leggen documenten
  3. Adressenlijsten
  4. Het Decreet Uitgelegd
  5. Presentaties en Schemata
  6. Uit Het Bisdom Gent
  7. Uit de Stad Gent
  8. Externe Links

·         Contact en Externe Links

·         Omzendbrieven

·         Conceptnota

·         Voorontwerp Wijzigingen Decreet

·         Memorie Voorontwerp Wijzigingen Decreet

 

9.       Het nieuwe Decreet.

 

10.    Het nieuwe Decreet, zoeken

 

Op huidig ogenblik staan 2 versies van het Decreet ter beschikking.

De versie tot 31.12.2012 is te raadplegen onder:

4. Het Decreet uitgelegd

De gecoördineerde versie geldig vanaf 01.01.2013 is te raadplegen onder:

9. Het nieuwe Decreet

10. Het nieuwe Decreet zoeken

 

 

Gent, 06 september 2021

 

Beste collega’s,

 

Na 16 maanden beperking door de Covid-19-pandemie, is er eindelijk een protocol dat deze bewarende maatregelen (gedeeltelijk) opheft.

 

De Belgische Bisschoppenconferentie heeft op 01 september 2021 met de Minister van Justitie een overeenkomst afgesloten. De tekst van dit protocol kan hier gelezen worden.

 

Volgende krachtlijnen moeten in acht genomen worden:

 

1.       Er zijn geen beperkende maatregelen meer: de sociale veiligheidsafstand is opgeheven, er is geen maximumaantal bezoekers meer, behalve het aantal dat de brandveiligheidsvoorschriften voorschrijft;

 

2.       Bij het binnen- en buitengaan: ontsmet je handen, draag een mondmasker en volgt de pijlen in éénrichtingsverkeer die naar de stoelen of de uitgang leiden; volg de aanwijzingen van de kerkverantwoordelijke(n) op;

 

3.       Tijdens de dienst: voor de kerkgangers blijft de mondmaskerplicht behouden gedurende de ganse dienst;

 

4.       Opluisteren van de dienst: de voorganger, de lezers, de koorleden mogen hun mondmasker afzetten tijdens de dienst. Er wordt aangeraden dat deze bedienaars nog altijd een veiligheidsafstand onderhouden ten opzichte van de kerkgangers (3 m);

 

5.       Na de dienst: de kerkruimte wordt maximaal geventileerd.

 

Deze opsomming moet met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Lees het volledige protocol !

 

Eén zwaluw brengt de lente niet, maar het toepassen van de Covid-19-maatregelen, kan bijdragen aan een pandemievrije toekomst.

 

Nog een prettige dag.

Josiane Vanglabeke,

 

Secretaris CKB Gent Stad

josiane.vanglabeke@skynet.be

0475 98 09 04

09 223 80 31

 

 

 Top

© PéDéWé 01.2008