CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

 

  1. Het Centraal Kerkbestuur Gent Stad
  2. Neer te leggen documenten
  3. Adressenlijsten
  4. Het Decreet Uitgelegd
  5. Presentaties en Schemata
  6. Uit Het Bisdom Gent
  7. Uit de Stad Gent
  8. Externe Links

·         Contact en Externe Links

·         Omzendbrieven

·         Conceptnota

·         Voorontwerp Wijzigingen Decreet

·         Memorie Voorontwerp Wijzigingen Decreet

 

9.       Het nieuwe Decreet.

 

10.    Het nieuwe Decreet, zoeken

 

Op huidig ogenblik staan 2 versies van het Decreet ter beschikking.

De versie tot 31.12.2012 is te raadplegen onder:

4. Het Decreet uitgelegd

De gecoördineerde versie geldig vanaf 01.01.2013 is te raadplegen onder:

9. Het nieuwe Decreet

10. Het nieuwe Decreet zoeken

Gent, 26 oktober 2018

 

Goede vrienden,

 

Het is stil, waar het niet waait. Ongelooflijk, maar waar: Gent wacht nog altijd op een (nieuwe) burgemeester en een (dito) gemeenteraad.

Ondertussen wordt het kerkenplan meer en meer geconcretiseerd. Van de 23 kerkfabrieken die onder het Centraal Kerkbestuur Gent Stad vallen, zijn er reeds een viertal officieel gefuseerd, namelijk :

o   Sint-Coleta met O.-L.-Vrouw Sint-Pieters;

o   Sint-Theresia van Avila Muide met Sint-Salvator;

o   Sint-Theresia van het Kind Jezus met Sint-Martinus;

o   O.-L.-Vrouw Koningin van de Vrede met Sint-Martinus.

Onder punt 3. Adressenlijsten tref je onder het lemma Kerkraden, een nieuwe lijst aan.

Ik dring erop aan om onmiddellijk een uitgebreide (foto)inventaris van de roerende goederen op te stellen of bij te werken.

Ter informatie de presentatie gegeven door het CKB Gent Stad tijdens de  georganiseerde dag door de provincie Oost-Vlaanderen voor de Oost-Vlaamse kerkbesturen (zie hiervoor 5. Presentaties en schemata/26.10.2018).

 

Niet alles is evident, niet alles is gemakkelijk, niets gaat zonder een grote inspanning en zonder de medewerking van leden van bepaalde overheidsadministraties.

De meer sombere herfst- en wintertijd komt aan, maar leef in blijde verwachting van een nieuwe tijd die aanbreekt.

Vriendelijke groeten,

 Josiane Vanglabeke,

 

Josiane Vanglabeke,

Secretaris CKB Gent Stad

 

josiane.vanglabeke@skynet.be

0475 98 09 04

09 223 80 31

 

Top

© PéDéWé 01.2008