CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

 

  1. Het Centraal Kerkbestuur Gent Stad
  2. Neer te leggen documenten
  3. Adressenlijsten
  4. Het Decreet Uitgelegd
  5. Presentaties en Schemata
  6. Uit Het Bisdom Gent
  7. Uit de Stad Gent
  8. Externe Links

·         Contact en Externe Links

·         Omzendbrieven

·         Conceptnota

·         Voorontwerp Wijzigingen Decreet

·         Memorie Voorontwerp Wijzigingen Decreet

 

9.       Het nieuwe Decreet.

 

10.    Het nieuwe Decreet, zoeken

 

Op huidig ogenblik staan 2 versies van het Decreet ter beschikking.

De versie tot 31.12.2012 is te raadplegen onder:

4. Het Decreet uitgelegd

De gecoördineerde versie geldig vanaf 01.01.2013 is te raadplegen onder:

9. Het nieuwe Decreet

10. Het nieuwe Decreet zoeken

Gent, 10 april 2019

 

Beste voorzitters, secretarissen, penningmeesters, leden en medewerkers,

 

Pasen is in aantocht. In deze stille tijd hebben we onze jaarrekening ingediend en hebben we de inventaris bijgewerkt. Op onze beurt hebben we de samenvattende staat van de jaarrekening aan Stad Gent toegestuurd.

 

Dit is het laatste jaar van het Meerjarenplan 2014-2019. In de loop van dit jaar zullen we samen met de Stad werken aan het nieuw meerjarenplan 2020-2025. Dit zal dan de derde maal zijn dat wij samen een meerjarenplan opmaken. Binnenkort volgt meer nieuws.

 

Onder de hoofding Instructies/Financiële afspraken met Stad Gent/Budget2019 vind je de gemaakte afspraken met Stad Gent als handleiding voor de opmaak van het Budget 2019.

 

De leden van het CKB Gent Stad wensen alle leden en alle medewerkers van de kerkraden een Zalig Hoogfeest van Pasen toe.

 

 

 

 Josiane Vanglabeke,

Secretaris CKB Gent Stad

 

josiane.vanglabeke@skynet.be

0475 98 09 04

09 223 80 31

 

Top

© PéDéWé 01.2008