CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

 

  1. Het Centraal Kerkbestuur Gent Stad
  2. Neer te leggen documenten
  3. Adressenlijsten
  4. Het Decreet Uitgelegd
  5. Presentaties en Schemata
  6. Uit Het Bisdom Gent
  7. Uit de Stad Gent
  8. Externe Links

·         Contact en Externe Links

·         Omzendbrieven

·         Conceptnota

·         Voorontwerp Wijzigingen Decreet

·         Memorie Voorontwerp Wijzigingen Decreet

 

9.       Het nieuwe Decreet.

 

10.    Het nieuwe Decreet, zoeken

 

Op huidig ogenblik staan 2 versies van het Decreet ter beschikking.

De versie tot 31.12.2012 is te raadplegen onder:

4. Het Decreet uitgelegd

De gecoördineerde versie geldig vanaf 01.01.2013 is te raadplegen onder:

9. Het nieuwe Decreet

10. Het nieuwe Decreet zoeken

Gent, 25 januari 2019

 

Beste voorzitters, secretarissen, penningmeesters, leden en medewerkers,

 

Van het jaar 2019 is de eerste maand bijna volledig voorbij.

 

Deze maand met talrijke familiale en vriendschapsverplichtingen heeft voor de penningmeesters een groot werk meegebracht, namelijk de afsluiting van de Jaarrekening 2018 en de opmaak / herziening van de inventarissen.

 

Het Centraal Kerkbestuur Gent Stad verwacht deze documenten in ReligioPoint te ontvangen ten laatste op 31 januari 2019!

 

Dit is het laatste jaar van het Meerjarenplan 2014-2019. In de loop van dit jaar zullen we samen met de Stad werken aan het nieuw meerjarenplan 2020-2025. Dit zal dan de derde maal zijn dat wij samen een meerjarenplan opmaken. Binnenkort volgt meer nieuws.

 

Onder de hoofding Instructies/Financiële afspraken met Stad Gent/Budget2019 vind je de gemaakte afspraken met Stad Gent als handleiding voor de opmaak van het Budget 2019.

 

 Enkele collega’s kunnen hun vrijwilligerstaak niet meer opnemen. De sluiting van kerken door de fusies van parochies is de spijtige oorzaak. Het CKB Gent Stad dankt elkeen die zich met hart en ziel gedurende lange jaren heeft ingezet voor het onderhoud en de instandhouding van hun / haar kerk.

 

In naam van al de leden van het CKB Gent Stad en in mijn eigen naam, dank ik alle leden en alle medewerkers van de kerkraden voor hun vertrouwen in onze begeleidingstaak en hoop ik om in de toekomst op dezelfde aangename manier samen te werken.

 

 Josiane Vanglabeke,

Secretaris CKB Gent Stad

 

josiane.vanglabeke@skynet.be

0475 98 09 04

09 223 80 31

 

Top

© PéDéWé 01.2008