CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

 

  1. Het Centraal Kerkbestuur Gent Stad
  2. Neer te leggen documenten
  3. Adressenlijsten
  4. Het Decreet Uitgelegd
  5. Presentaties en Schemata
  6. Uit Het Bisdom Gent
  7. Uit de Stad Gent
  8. Externe Links

·         Contact en Externe Links

·         Omzendbrieven

·         Conceptnota

·         Voorontwerp Wijzigingen Decreet

·         Memorie Voorontwerp Wijzigingen Decreet

 

9.       Het nieuwe Decreet.

 

10.    Het nieuwe Decreet, zoeken

 

Op huidig ogenblik staan 2 versies van het Decreet ter beschikking.

De versie tot 31.12.2012 is te raadplegen onder:

4. Het Decreet uitgelegd

De gecoördineerde versie geldig vanaf 01.01.2013 is te raadplegen onder:

9. Het nieuwe Decreet

10. Het nieuwe Decreet zoeken

Gent, 27 augustus 2020.

 

 

Beste collega’s,

 

 

Het Coronavirus is wispelturig en geeft aanleiding tot een constante (her)interpretatie van de toepasselijke reglementering.

 

De gewone maatregelen blijven onverminderd van kracht: onderhoud de sociaal veilige afstand, draag een mondmasker in publieke ruimtes, respecteer je leefbubbel (max. 15 personen per week).

 

De Bisschoppenconferentie van België herinnert eraan dat vanaf 11 juli 2020 het dragen van een mondmasker verplicht is bij het bijwonen van vieringen in de kerk.

 

Een uitgebreid draaiboek kan hier geraadpleegd worden.

 

Een nieuw draaiboek geldig vanaf 01 september 2020 kan hier geraadpleegd worden.

 

Mijnheer Bart Somers maant de kerkraden aan om bestuursverkiezingen te organiseren. Zijn ministerieel schrijven de dato 24-25-06.2020 kan hier geraadpleegd worden.

 

Wij leven in de schaduw van de tentakels van een pandemie. Onze gezamenlijke inspanning zal helpen om dicht bij onze dierbaren te kunnen zijn.

 

Josiane Vanglabeke,

Secretaris CKB Gent Stad

 

josiane.vanglabeke@skynet.be

0475 98 09 04

09 223 80 31

 

 

Top

© PéDéWé 01.2008