CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

 

  1. Het Centraal Kerkbestuur Gent Stad
  2. Neer te leggen documenten
  3. Adressenlijsten
  4. Het Decreet Uitgelegd
  5. Presentaties en Schemata
  6. Uit Het Bisdom Gent
  7. Uit de Stad Gent
  8. Externe Links

·         Contact en Externe Links

·         Omzendbrieven

·         Conceptnota

·         Voorontwerp Wijzigingen Decreet

·         Memorie Voorontwerp Wijzigingen Decreet

 

9.       Het nieuwe Decreet.

 

10.    Het nieuwe Decreet, zoeken

 

Op huidig ogenblik staan 2 versies van het Decreet ter beschikking.

De versie tot 31.12.2012 is te raadplegen onder:

4. Het Decreet uitgelegd

De gecoördineerde versie geldig vanaf 01.01.2013 is te raadplegen onder:

9. Het nieuwe Decreet

10. Het nieuwe Decreet zoeken

Gent, 10 maart 2020

 

Dienst Kerkfabrieken Bisdom Gent:

Vergaderen tijdens een quarantaineperiode, methodologie,

Zie 6. Uit het bisdom Gent / 20.03.2020 / quarantaineperiode

 

Beslissing Bestuur Vlaanderen:

Opschorting bestuursverkiezingen sine diae

Zie 1. Nieuwsbrieven / 18/03/2020 / opschorting

 

Bisschoppen van België:

Opschorting liturgische diensten periode 14.03.2020- 03.04.2020, verlengd tot en met 19 april 2020.

Zie 6. Uit het Bisdom Gent / 14.03.2020 /  Opschorting

 

 

Beste leden van de kerkraden,

 

Stilletjes naderen we april 2020. De maand waarin de verkiezingen zullen plaatsvinden voor de leden van de kerkraden.

Wij hopen ten stelligste dat alle leden zich opnieuw kandidaat zullen stellen en dat alle kerkraden vlug zullen samengesteld zijn.

Zoals jullie weten volgt na deze verkiezingen de verkiezing van de leden van het Centraal Kerkbestuur.

Zetelen in de kerkraad en een centraal kerkbestuur is een engagement. Laten we ons tezamen inzetten voor de toekomst van onze kerken en onze taken en mandaten met een groot hart blijven opnemen. Wij wensen iedereen succes.

 

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie in ’t Boerenhof te Oostakker op 12.02.2020 werd Willem Remue in de bloemetjes gezet. Een Liber Amicorum werd overhandigd. De Centrale kerkbesturen, de parochiegeestelijken en bijna al de kerkbesturen van Groot-Gent schreven een hommage. Met trots en dankbaarheid keken we achteruit.

 

Na meer dan 40 jaar samenwerken, gaat Willem Remue op rust ! Proficiat Willem en steeds welkom !

 

Josiane Vanglabeke,

Secretaris CKB Gent Stad

 

 

josiane.vanglabeke@skynet.be

0475 98 09 04

09 223 80 31

 

Top

© PéDéWé 01.2008