CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

 

  1. Het Centraal Kerkbestuur Gent Stad
  2. Neer te leggen documenten
  3. Adressenlijsten
  4. Het Decreet Uitgelegd
  5. Presentaties en Schemata
  6. Uit Het Bisdom Gent
  7. Uit de Stad Gent
  8. Externe Links

·         Contact en Externe Links

·         Omzendbrieven

·         Conceptnota

·         Voorontwerp Wijzigingen Decreet

·         Memorie Voorontwerp Wijzigingen Decreet

 

9.       Het nieuwe Decreet.

 

10.    Het nieuwe Decreet, zoeken

 

Op huidig ogenblik staan 2 versies van het Decreet ter beschikking.

De versie tot 31.12.2012 is te raadplegen onder:

4. Het Decreet uitgelegd

De gecoördineerde versie geldig vanaf 01.01.2013 is te raadplegen onder:

9. Het nieuwe Decreet

10. Het nieuwe Decreet zoeken

Gent, 13 december 2018

 

Beste voorzitters, secretarissen, penningmeesters en leden,

 

Het einde van 2018 is in zicht.

Velen onder jullie bereiden in stilte alles voor om de afwerking van de rekening 2018 vlot te laten verlopen.

 

In januari 2019 volgt de goedkeuring en het indienen van alle documenten.

 

Het ingesloten document geeft jullie een leidraad voor deze afwerking en indiening bij het CKB Gent Stad.

Deze instructies kunnen ook nog geraadpleegd worden onder: 1. Het Centraal Kerkbestuur Gent Stad / Instructies / Jaarrekening / 13.12.2018

 

We verwijzen ook naar de brief van het Bisdom Gent in verband met de auteursrechten en dergelijke meer.

Deze brief kan geraadpleegd worden onder 6. Uit het bisdom Gent / 30.11.2018.

 

Wij bedanken jullie voor de prettige en aangename samenwerking in het afgelopen jaar

en hopen dat wij in 2019 op dezelfde manier kunnen verder werken.

 

Met de eindejaarsfeesten in het vooruitschiet wensen we jullie een

 

ZALIG KERSTFEEST 2018

VREDEVOL EN VREUGDEVOL 2019!

 

Josiane Vanglabeke,

Secretaris CKB Gent Stad

 

josiane.vanglabeke@skynet.be

0475 98 09 04

09 223 80 31

 

Top

© PéDéWé 01.2008